Přejít k hlavnímu obsahu

Zpracovávané osobní údaje dle jednotlivých účelů zpracování

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚMzdová a personální agendaBOZPVyplácení cestovních náhradEvidence obyvatelVolební agendaVidimace a legalizaceKronikaPoplatky - psi, odpoadySmlouvyHřbitovní poplatky a nájmy hrobůPodněty k územnímu plánuBěžná e-mailová komunikace, datová schránkaEvidence došlé pošty: Podací deník/spisová službaPřestupky, informace poskytované soudům apod.Přidělení čísla popisnéhoArchivace stavební dokumentace, stavební řízeníSprávní řízeníŽádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědiCzech PointÚřední deskaZápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborůSeznam domů s jménem vlastníka, seznnam majitelů chatMatrika včetně matriční knihyJPO, SDHŘeditel školyExekuceBytové hospodářstvíÚčetnictvíProbační služba, VPPKamerový systém
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajůSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceZpracovatelSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávce
Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení)Vedení mzdové a personální agendyBezpečnost na pracovištiVedení cestovních dokladůVedení evidence obyvatelVedení volebních seznamůOvěřování podpisů a listinVedení kronikyVýběr poplatkůUzavírání smluvEvidence hřitovních poplatků a správa hřbitovních místZpracování územního plánuVedení e-mailové komunikaceVedení poštyVedení poštyEvidence domůEvidence stavebních pracíSprávní rozhodnutíPrávo na informaceVyřízení žádostí Czech PointVyvěšování na úřední desceVedení agendy zastupitelstva, rady a výborůVedení evidence vlastníků nemovitostíMatrikaVedení hasičeské jednotkyPersonální agenda ředitele příspěvkové organizaceInformační povinnostBytové hospodářstvíVedení účetnictvíProbační služba, VPPOchrana majetku obce
Účel zpracovánízaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisízaměstnanci obcezaměstnanci obci, zastupiteléobyvatelé s trvalým bydlištěmVoliči v obci, voliči na hlasovací průkazObčané a jiníObčané obceObčané a majitelé nemovitostíObčané a jiníNájemcí hřbitovních místObčané a vlastníci nemovitostí, pozemkůKorespondentiKorespondentiObčanéObčané obceObčanéObčanéŽadateléŽadateléObčané a jiné fyzické osobyObčané a jiné fyzické osobyVlastníci nemovitostíŽadateléČlenové JSDHŘeditel školyObčané obce nebo majitelé nemovitostíNájemníciPlátci a příjemciVeřejně prospěšní pracovníciVeřejnost
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) 
 
Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištěníjmenné, datum narození, podpisyjmenné, SPZ, podpisjmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilostJmenné, adresnné, datum narození, číslo dokladuJméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpisJmennéJmenné, adresnníJmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisyJmenné, adresné, datum narození, číslo hrobuJmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisyJemnné, kontaktní, adresníJmenné, adresnní, kontaktní, podpisjmenné, adresní, datum narozeníJmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcelyJména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontaktyJmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narozeníJmené, adresnné, kontakty, datum narozeníJménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpisJména, adresy, datum narození, parcelaJména, adresy, datum narození, parcelaJmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcelyJmenné, adresné, datum narození, rodné čísloJmenné, adresné, kontakty, datum narozeníJmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinnaJmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitostiJmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisyJmenné, adresníJmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisyPodobizna osoby
Kategorie osobních údajůUrčení zaměsntnaci, externí zpracovatel, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřadUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod.Určení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanci, katastr nemovitostíUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanci, veřejnostUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanci, zdravotní pojištovna, sociální správa, okresní soud, pověřený úřadUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanci, úřad práceUrčení zaměstnanci
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemcůOsobní spisy a dokumenty - 50 let, mzdové listy - 30 let, kvalifikace a vzdělávání, zdravotní pojištění, nemocenské a sociální zabezpečení - 10 let, dohody, výběrová řízení - 5 let10 let5 let50 let - 5 ledt dle druhu dokumentu10 let - 5 let dle druhu dokumentubez lhůty10 let5 let5 let5 let10 let5 let5 let5 let5 let5 let5 let5 let5 let1 rok10 let5 let100 let - 75 let dle druhu dokumentu5 let5 letstgejné jako úřední deska10 let - 5 let dle druhu dokumentu10 let - 5 let dle druhu dokumentustejné jako personální a mzdová agenda7 dnů
Doba uchování osobních údajůNENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENE
Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předáníccccccecbccccccccccccfcccfcccc
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON: 
a) souhlas 
b) plnění smlouvy 
c) splnění právní povinnosti 
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu 
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření 
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
zák.č. 262/2006. Sb., Zákoník prácezák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, zákon č. 88/2016 Sb.zák. č. 563/1991 Sb. 
Zákon o účetnictví
§3 zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatelzák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky§18a,b,c,d zák. č. 21/2006 Sb., o ověřovánízák. č. 132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí§16 zák. č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcíchNení třeba vyplnit buňku.§25 zák. č. 256/2001 Sb., Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonůzák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řáduzřízení: zák. č. 300/2008 Sb., uchování dokumentů zák. č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonůzák. č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů§53 a §58a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích§31a zák. č. 128/2000 Sb. 
Zákon o obcích (obecní zřízení)
vyhláška č. 499/2006 Sb.§18 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád§14 zák. č. 106/1999 Sb. 
Zákon o svobodném přístupu k informacím
§9b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy§26 zák. č. 500/2004 Sb., 
Zákon správní řád
§93 zák. č. 128/2000 Sb., 
Zákon o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 128/2000 Sb., o obcch§14-§41 zák. č. 301/2001 Sb., Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů§29 a §68 zák. č. 133/1985 Sb., 
Zákon České národní rady o požární ochraně
§8 zák. č. 561/2004 Sb., 
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
§2 Zzák. č. 565/1990 Sb. 
Zákon České národní rady o místních poplatcích
§39 zák. č. 128/2000 Sb. 
Zákon o obcích (obecní zřízení)
§38 zák. č. 128/2000 Sb. 
Zákon o obcích (obecní zřízení), zák. č. 563/1991 Sb. 
Zákon o účetnictví
zák. č. 257/2000 Sb. 
Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
e) úkol veřejné moci (jen obecní policie - veřejně přístupná místa) 
f) oprávněný zájem správce a třetí osoby (ochrana vlastního majetku obce)
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí stranyzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýsmluvnízákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýNEzákonnýzákonnýzákonnýNEzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýNE
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutíxXXxxXXEvidence obyvatelXXXXXXXXXXXXXEvidence obyvatelXXXXXXXX
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?NENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENE