Přejít k hlavnímu obsahu

Sociální pracovník pro obec Kněžice

Potýkáte se s otázkami ohledně sociálních služeb a dávek? Sociální pracovník pro obec Kněžice poskytuje přehled a usnadňuje orientaci v široké škále služeb a podpor, které jsou k dispozici pro různé životní situace. 

Pokud hledáte informace o tom, jak požádat o různé druhy příspěvků, jako je příspěvek na bydlení, péči nebo přídavky na děti, poskytneme vám cenné rady.

Pro rodiny s dětmi, které řeší nové výzvy nebo nenadálé situace, nabízíme přehled služeb v oblasti školství, volnočasových aktivit, rozvodů, spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, řešení domácího násilí, výživného a rodinných sporů.

Pokud pečujete o seniora nebo blízkého s postižením a hledáte podporu, informace o pečovatelských službách, domácí zdravotní péči, mobilních hospicích, denních stacionářích, odlehčovacích službách či osobní asistenci, naleznete u nás užitečné informace.

Pro ty, kteří řeší problémy s bydlením, nabízíme průvodce možnostmi, včetně sociálních bytů, domovů seniorů, domovů s pečovatelskou službou a azylových domů.

Lidem v finančních nesnázích přinášíme rady týkající se insolvencí, exekucí, splátkových kalendářů a komunikace s věřiteli.

V neposlední řadě, pokud čelíte obtížným životním situacím nebo závislostem, jako je hráčství, drogová závislost či alkoholismus, poskytujeme informace o odborném sociálním poradenství a dostupných zdrojích pomoci.

Přiložené soubory ke stažení:

Zveřejnění

Publikováno dne
Přesun do archivu

Úřední deska

Vyvěšení
Sejmutí