Přejít k hlavnímu obsahu

Projev starosty

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, přátelé a kamarádi, 

365 dnů uteklo a my stojíme na prahu nového roku, roku 2024. Je mým zvykem shrnout to, co se stalo v roce letošním a přiblížit plány na rok příští. V letošním roce se nám podařilo získat Oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku Středočeského kraje, čehož si velmi vážím a chci poděkovat všem, kteří se o to zasloužili. Především všem členům spolků, které vystoupili a pomohli nám udělat prezentaci, která nás dovedla ke Zlaté stuze. Dále bych chtěl zmínit opravu hasičárny v Kněžicích, kterou provedli místní hasiči ve spolupráci s obcí, další část Myslivny, kterou opravili opět svépomocí členové mysliveckého spolku s panem Marečkem a obec financovala většinou pouze materiál. Dále jsme otevřeli Reuse centrum, což je místo pro předcházení vzniku odpadů, kde je možno nechávat věci, které už nechcete, ale přesto jsou použitelné. Podařilo se po dvaceti letech dokončit parkoviště v domově s pečovatelskou službou, pořídili jsme tepelná čerpadla do Dubečna a do kabin Tělovýchovné jednoty Sokol Kněžice. Dále jsme museli zainvestovat pokládku Obrubníků a chrániček do rekonstruovaného tělesa vozovky, směr Chroustov a Záhornice, aby se v případě poruchy teplovodu nemusely kopat a ničit nové povrchy. Do společenské místnosti v Oseku se podařilo zakoupit stoly a židle a na dětské hřiště houpačku. Pro Osek a Dubečno, jsme pořídili regulaci spínání veřejného osvětlení se vzdáleným přístupem, která byla namontována teprve před pár dny a je tak nyní v testovacím provozu. Obyvatelé Dubečna dokončili montáž dětského hřiště, které bylo zakoupeno v roce loňském. Dále jsme získali dotaci na pořízení traktoru a nosiče kontejnerů z PGRLF, který bude sloužit především pro výrobu štěpky. Dále bych chtěl zmínit, že proběhla rekonstrukce fermentoru včetně vyčištění, což financovala Energetika Kněžice s.r.o. a toto bylo rovněž velmi finančně náročné. Ačkoliv to není mým zvykem, chtěl bych v tomto svém vystoupení zmínit problematiku odpadů. Bohužel je stále velké množství obyvatel, kteří si neuvědomují vážnost tohoto problému. Během několika příštích let, dojde k zaplnění skládek a odpad nebude kam vozit. Nikdo z nás nechce mít skládku odpadů za obcí a nikdo z nás nechce mít za obcí spalovnu komunálního odpadu. Z toho vyplývá v podstatě vlastně jenom jedno řešení a to je, třiďme odpady tak, aby těch komunálních bylo co nejméně. Limity jsou jasně stanoveny a to je dostat se v roce 2029 na 120 kg na osobu a rok komunálního odpadu, vzhledem k tomu, že v letošním roce jsme na 180 kg, máme ještě hodně velké rezervy. Z tohoto důvodu, jsme se rozhodli, že zavedeme i svoz skla od jednotlivých domácností a to již od roku 2024. Tato problematika je velice složitá a finančně náročná, a proto vás moc prosím: Třiďte Odpady co nejlépe, aby naše obec nemusela vynakládat zbytečné pokuty za likvidaci komunálního odpadu, kvůli nesplnění třídících limitů.

Co se týká roku příštího, budeme pokračovat v drobných opravách chodníků, místních komunikací a veřejného osvětlení. 

Stále plánujeme částečnou rekonstrukci teplovodů a dále máme v plánu vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na střeše kotelny a skladu štěpky. Je to další krok k energetické soběstačnosti obce. V této souvislosti bych chtěl zmínit, že senát již schválil zákon o komunitní energetice a nyní se čeká na podpis pana prezidenta. Zákon nám umožní od 01. 07. 2024 sdílet vyrobenou elektřinu například z fotovoltaických elektráren, což je velký krok kupředu. Bohužel nám neposkytne žádnou slevu na distribučních poplatcích, které se od roku 2024 zvyšují a to výrazně zpomalí rozvoj komunitní energetiky. Přesto, to já osobně chápu, jako velký úspěch a věřím, že se obnovitelné zdroje budou stále více objevovat v naší komunální a komunitní energetice. 

Zároveň již tradičně chci poděkovat zaměstnancům Energetiky Kněžice za to, že nám Kněžice zásobují teplem, za  to, že se starají o úklid, sečení a úpravu obce i v jejich místních částech. Dále chci poděkovat základní škole, mateřské škole, školní jídelně, zaměstnancům a zastupitelů obce, místním spolkům a všem obyvatelům obce, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme a nezištně pomáhají při úklidu, péči o životní prostředí. 

Na závěr bych vám chtěl popřát hodně zdraví a štěstí v roce 2024, buďme k sobě ohleduplní a mějme se rádi, nenechme si kazit náladu škarohlídy a závistivci. Vždyť život je tak krátký a rychle nám utíká. 

Milan Kazda, váš starosta.

 

Přiložené soubory ke stažení:

Zveřejnění

Publikováno dne

Úřední deska

Vyvěšení
Sejmutí