Přejít k hlavnímu obsahu
Czech POINT

Projekt CZECH POINT poskytuje možnost získat ověřené výstupy z následujících registrů: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů. 
Všechny výše zmiňované výpisy lze získat na počkání; o výpisy z rejstříku trestů a z registru řidičů může žádat na základě plné moci i zmocněnec. Pracoviště CZECH POINT není určeno k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. 
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů).

O výstupy můžete požádat na Obecním úřadu Kněžice, Kněžice 37, v úředních hodinách.

1. Výstup z katastru nemovitostí

Úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice.
Potřebujete vědět: katastrální území a číslo listu vlastnictví
Cena: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující i započatou stránku.

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. Výstup z obchodního rejstříku 

Úplný výstup z obchodního rejstříku
Potřebujete vědět: identifikační číslo organizace (IČ)
Cena: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující i započatou stránku.

3. Výstup ze živnostenského rejstříku

Úplný výstup ze živnostenského rejstříku
Potřebujete vědět: identifikační číslo organizace (IČ) 
Cena: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující i započatou stránku

4. Výpis z rejstříku trestů

Potřebujete: platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas). V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele. Tiskopis plné moci naleznete ZDE .
Cena: 50,- Kč za každou i započatou stránku.

5. Podání do živnostenského rejstříku

Bližší informace získáte ZDE

6. Výpis z registru řidičů

Výpis bodového hodnocení z registru řidičů 
Potřebujete: platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas). V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele. Tiskopis plné moci naleznete ZDE .
Cena: 100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku.

7. Autorizace kontaktní osoby žádající o oprávnění k přístupu do „MA ISOH“

Oprávnění k přístupu do MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly. 
Potřebujete: platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas). K získání výpisu z registru MA ISOH sdělit IČ nebo název firmy. V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele. 
Cena: 70,- Kč za první stránku a 50,- Kč za druhou a každou další vydanou stránku.

8. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, v případě, že jsou již v tomto seznamu registrováni. Výpis nahrazuje celou řadu dokumentů a uchazečům o veřejnou zakázku výrazně zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek. 
Potřebujete: platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas), znát IČ nebo přesný název firmy. 
Cena: 70,- Kč za první stránku a 50,- Kč za druhou a každou další vydanou stránku.